Oferta tłumaczeń – Danuta Witkowska

Tłumaczenia pisemne i ustne z niemieckiego – profesjonalna oferta

Swoją ofertę kieruję zarówno do osób prywatnych, jak i firm bądź instytucji. Koszt tłumaczenia ustalany jest indywidualnie, jednak za każdym razem dążę do tego aby wysoka jakość świadczonych przeze mnie usług szła w parze z atrakcyjną ceną.

Oferuję tłumaczenia przysięgłe i zwykłe :

  • dyplomów, certyfikatów, świadectw;
  • aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów itp.;
  • zaświadczeń o niekaralności, zdolności do zawarcia związku małżeńskiego;
  • aktów notarialnych, wyciągów i odpisów z ksiąg, rejestrów handlowych;
  • raportów i opinii prawnych;
  • korespondencji handlowej, urzędowej oraz ogólnej;
  • dokumentów samochodowych;
  • innego typu dokumentów.

Wykonuję także tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne – w trakcie spotkań biznesowych, konferencji lub też w kancelariach notarialnych oraz prawnych. Zainteresowanych indywidualną wyceną zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego lub bezpośrednio w siedzibie biura, zlokalizowanego w Poznaniu.