Profesjonalny tłumacz – Danuta Witkowska

Zamów tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego u prawdziwego specjalisty

Jako tłumacz przysięgły w zakresie języka niemieckiego posiadam uprawnienia do:

  • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka polskiego i na język polski,
  • sprawdzania i poświadczania tłumaczeń wykonanych przez inne osoby,
  • dokonywania tłumaczeń ustnych,
  • sporządzania i poświadczania odpisów dokumentów w języku obcym

Podejmuję się tłumaczeń przysięgłych dokumentacji prawnych (m. in. aktów notarialnych, wyciągów z ksiąg, zaświadczeń), dokumentacji biznesowej (m. in. korespondencji, certyfikatów) czy też prywatnej (m. in. świadectw, dyplomów, listów).

Jako wykwalifikowany tłumacz przysięgły, posiadam nie tylko wysoki poziom znajomości języka niemieckiego, ale także biegle posługuję się technikami tłumaczeniowymi. Zapewniam całkowite bezpieczeństwo względem powierzanych mi informacji. Gwarancją moich kwalifikacji jest posiadany przeze mnie od 1991 roku tytuł tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

W celu złożenia zapytania zapraszam do wizyty w moim biurze w Poznaniu lub kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.